ASA Verenigings-bijdrage

 

De TAXE SYNDICALE  is een jaarlijkse bijdrage voor het goed laten functioneren van de ASA-Bois de Cise

Er zijn 3 verschillende manieren om verenigingsbijdrage na ontvangst van de factuur te betalen:

1 middels cheque  of cash  bij de Tresorerie d’AULT , Rue Leon BLUM

2 via internet, middels de link :  www.tipi.budget.gouv.fr

3 bij betaling per automatische afschrijving:

De eigenaren die hun «Syndicale Tax»(verenigings bijdrage) graag automatisch van hun rekening geïncasseerd zien, worden vriendelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk middels een mail (boisdeciseasa@gmail.com) aan ons kenbaar te maken, zodat onze administratrice hen de juiste gegevens hiervoor kan toesturen.