Welkom

 

Een “Association Syndicale Autorisée” (ASA) is een openbare instelling met administratief karakter. Zij maakt het mogelijk om eigenaren  te groeperen en werkzaamheden ten behoeve van gezamenlijke eigendommen uit te (laten) voeren. De oprichting van de ASA-BOIS DE CISE werd goedgekeurd door een prefectoraal arrest op 27 september 1937. Haar missie/doel is om deze (plek)site gelegen op het grondgebied van AULT en SAINT-QUENTIN DE LA MOTTE te beschermen en te verfraaien, middels een zorgvuldig beheer van het bos en de bescherming van dit bosrijke en architectonische erfgoed.

Het betrokken gebied komt overeen met het oorspronkelijk plan van verkaveling opgericht door M. THEULOT als gedeponeerd op 31 januari 1905.

 

c-postale-bdc-01-w

Alle eigenaren van zowel bebouwd als onbebouwd terrein, welke binnen het hiervoor beschreven gebied liggen maken deel uit van de vereniging en z’n rechten en zijn eraan gehouden een verenigingsvergoeding “de taxe syndicale”  te voldoen en dienen de regels uit het reglement  “le cahier des charges” te respecteren.