historie/geschiedenis

  • 1898 – Op 25 februari deponeert, Jean-Baptiste THEULLOT, eigenaar, het dossier met specificaties van de onderverdeling van het Bois de Cise, opgericht in 1897  middels notulen van Mr. TRACIN , Notaris in Eu.
  • 1905 – Op 31 januari deponeert, de ontwikkelaar, Jean-Baptiste THEULLOT  het plan van  onderverdeling in naar een studie welke Maitre BARRY, Notaris in Eu heeft ontwikkeld.
  • 1912 – Met het oog op de toekomst van het landgoed en dit beter te organiseren, worden alle eigenaren in een vereniging samengevoegd.
  • 1937 – Op 27 september wordt middels een prefectoraal besluit de vereniging omgevormd tot een ASA (Association Syndicale Autorisé) als vastgelegd in een acte van 2 maart 1936 en worden statuten vastgesteld.
  • 1960 – Op 3 juni wordt het specificatie dossier (cahier des charges) aangepast middels een prefectoraal besluit.
  • 1970 – Op 15 december, worden de statuten en specificaties aangepast middels een prefectoraal besluit.
  • 2010 – Een nieuwe aanpassing van de statuten om in overeenstemming te zijn met een opdracht van 1 juli 2004 en het specificatie-dossier is in afwachting van prefectorale beoordeling.
  • 2012 – Op 5 januari, de statuten en het specificatiedossier (cahier des charges) specificaties zijn aangepast middels een prefectoraal besluit.