Samenstelling van de commissies

Tijdens de bestuursvergadering op 24/09/2016 werd besloten om wijzigingen aan het principe van de traditionele verdeling van de leden in de verschillende commissies te maken. In feite moeten alle leden deel uit kunnen maken van elke commissies die hen interesseert voor zover dat mogelijk is betreffende de betrokken onderwerpen, hun interesse en beschikbaarheid.

De nieuwigheid betreft het aanwijzen van personen die de vragen van eigenaren inbrengen en hen terug antwoorden. Het zijn gelijk deze personen die voorstellen doen voor de vergadering om onderwerpen van betrokken relevante commissies in te behandelen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van andere leden of de presidente.

De samenstelling van commissies van 28/08/2017.